Store mengder skog skal fjernes langs linja

To strekninger langs Raumabanen står igjen når det gjelder rydding av skog. Mellom Verma og Bjorli og mellom Foss bru og Åndalsnes.

Store trær: – Her ser du viktigheten at dette arbeidet nå blir gjort,, sier grunneier Robert Ruud ved Aak. Han forteller at mange trær er så store at de vil krysse jernbanen om de skulle brekke eller falle ned. Foto: Stein Siem 

Nyheter

Et storstilt prosjekt skal etter planen gjennomføres til våren og sommeren langs Raumabanen. Det er Bane NOR som er oppdragsgiver og det er konsulentfirmaet Nettskog som er prosjektleder for det omfattende rydningsarbeidet. Grunneierne i området Foss bru til Åndalsnes er nå kontaktet med tanke på å komme til enighet når det gjelder hogst og om grunneierne vil ha virket eller ikke.