– Fiksjonen er farget av virkeligheten

I Berit Rødstøls siste roman er handlingen lagt til et miljø som ligner mye på det leserne kjenner igjen fra småbygdene i indre Romsdal. Og forfatteren innrømmer at fiksjonen hun skaper er farget av virkeligheten.

Forfatter: Berit Rødstøl, født og oppvokst på Verma, men nå bosatt i Moss med mann og barn, har skrevet tre bøker. Og neste bok er påbegynt. – Men jeg bruker lang tid på skrivingen, sier forfatteren.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Men fiksjon er fiksjon og "virkeligheten" er noe annet, også for forfatteren Berit Rødstøl. Fjorårets roman, "Etter punktum", er ingen lystig og rosenrød skildring av vestlandsk bygdeidyll. Sorg og død, skyld og skam skildres på en så intens og personlig måte at leserne uvegerlig leter etter sammenhenger mellom romanens handlingsforløp og virkelig hendelser og personligheter fra Verma, der forfatteren vokste opp, og fra andre bygder i regionen.