– Målet er at alle barn skal få delta i fritidsaktiviteter

Utstyrssentralen feirer ti år og satser stort på utstyr av god kvalitet.

Stian Fugledal Kvarsnes (t.v.), Arne Johnson og Kairith Fugledal Kvarsnes tror populariteten til utstyrssentralen vil øke med årene. – Dette er kommet for å bli, sier de.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

I 2021 har utstyrssentralen i Rauma kommune vært her i ti år. Jubileet markeres blant annet med at de har pusset opp lokalet i samfunnshuset.