Advokat reagerer på arbeid i strandsona, melder saka til statsforvalteren

Da Hjelvik Matfisk fikk tillatelse til å bygge nytt produksjonsanlegg på land, var ei forutsetning at strandsona skulle være uberørt. Nå hevder naboenes advokat at strandsona er varig ødelagt.

Stridens område: Ved gjerdet like over flomålet skal det bygges et pumpehus. Sjøvann skal pumpes opp fra havet gjennom rør som er lagt ned og ut i havet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Hjelvik Matfisk AS er i gang med utbygging av et anlegg på land for produksjon av laks og ørret. Investeringene er på rundt 70 millioner kroner. Anlegget er planlagt ferdigstilt i april.