Rapport: Villaks genetisk påvirket av oppdrett

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.

Det er store genetiske endringer i laksebestanden i Raumavassdraget.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet (HI), omtalt i Dagens Næringsliv mandag.