Rørkobling revnet - skolebygg kan bli stengt i flere måneder

- Store mengder vann fosset ut og rant nedover i etasjene i skolebygget da dette rørbendet på sprinkleranlegget falt av, sier driftstekniker Johnny Sørensen.

SPRINKLERRØR: Driftstekniker Johnny Sørensen i Rauma kommune viser det vesle rørbendet som har falt av sprinkleranlegget på loftet i småskolebygget ved barneskolen. Et ukjent antall kubikkmeter vann fosset nedover i etasjene helt ned til kjelleren før lekkasjen ble stanset..  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Sørensen deltok i lørdagens aksjon for å begrense skadene da et ukjent antall kubikkmeter vann fosset ut av sprinkleranlegget og rant nedover etasjene i småskolebygget ved Åndalsnes barneskole.