– Vi har radikale forslag for frivilligheten

I den nye frivilligplanen lanseres det en ambisjon om at Rauma skal bli verdens beste kommune for samskaping.

Blir viktig: – Vi står overfor store omstillinger i åra framover, og en bedre utnyttelse av frivillige ressurser blir viktig, sier Geir Grav. Han har sammen med Kairith Fugledal Kvarsnes ledet arbeide med å lage den nye frivilligplanen som nå er på høring. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Arbeidet med frivilligplanen for 2021 til 2030 er i sluttspurten. Torsdag ble den lagt ut på høring på kommunens heimeside. Høringsfristen er 18. januar. Det er Geir Grav og leder for Frivilligsentralen, Kairith Fugledal Kvarsnes som har utarbeidet planen, i samarbeid med ei prosjektgruppe. Svarene på en spørreundersøkelse som gikk ut til alle lag og foreninger i Rauma, danner grunnlaget for innholdet i planen.