Melkebønder går fra Tine til Q-meieriene

Endre Stener sier at økonomien er en viktig faktor for at han nå velger å bytte leverandør.

Fra 1. januar byttet melkebonde Endre Stener fra Tine til Q-meieriene.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Q-Meieriene ønsker i størst mulig grad å ha egne melkeprodusenter. Meieriet i Gausdal har økende behov for melk og derfor har de kjøpt to nye melkebiler og har utvidet området de henter melk.