To ulike bedrifter med samme navn - i samme bygd:

To «Villa Verma» på Verma

I tillegg til Tore Klokks «Villa Verma» i sentrum av Verma, er nå den gamle vokterboligen, noen hundre meter lenger ned, blitt til utleiehuset «Villa Verma Stasjon».

Utleiehus: Den gamle vokterboligen på Verma er solgt til nye eiere; et polsk ektepar bosatt i Sør-Odal. De har døpt huset «Villa Verma Stasjon».  

Nyheter

– Det er fint med nye etableringer her, men det var vel ikke nødvendig å bruke samme navn, er meningene i bygda, når vi spør på nærbutikken hva de synes om to så like navn på to virksomheter med ulike drivere i samme bygd.