To områder med høg skredrisiko er nedjustert til faregrad lav

To kvikkleiresoner på Åndalsnes som hadde faregrad høg og middels, er begge nedjustert til faregrad lav. Utbyggingssjefen kaller det en milepæl.

Grunnboring på Åndalsnes i januar 2020.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det var 12. desember i 2019 at NVE leverte en ekstern rapport om risiko for kvikkleireskred i Rauma. To områder, Grytten og Jernbanegata, ble vurdert til faregrad høg, og risikoen for skred ble i Jernbanegata satt til nivå 5 som det eneste i Rauma. Konsekvensen ble at det måtte gjennomføres grunnboringer i Åndalsnes sentrum før fjordstasjonen kunne bygges.