Kommuneoverlegen opphever håndballvedtaket

Kommunelegen har oppheva det midlertidige håndballvedtaket fra forrige uke, melder Rauma kommune på sine nettsider.

Isfjorden IL.   Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

«Det midlertidige forbudet mot håndballkamper som involverer lag utenfra Rauma, oppheves av kommunelegen. Bakgrunnen for at vedtaket ble innført var smittevernfaglige vurderinger knytta til smittesituasjon i områdene rundt Rauma. Denne situasjonen har nå endret seg og nabokommunene rapporterer om at de har kontroll på smittesituasjonen. På bakgrunn av dette opphever nå kommunelegen i Rauma det lokale vedtaket om forbud mot håndballkamper.

Det vil bli gjort fortløpende vurderinger av eventuelle lokale smitteverntiltak og endringer kan bli gjort på kort varsel», skriver kommunen.

Avlyser kampaktivitet for håndballag i Rauma

I samråd med kommuneoverlegen er det bestemt at kampaktiviteten avlyses inntil videre.


Vedtaket skapte heftig debatt, og Rauma kommune var eneste kommune som hadde innført midlertidig forbud mot håndballkamper.

Om øvrig breddeidrett skriver kommunen at det er innført en inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå for trening innen organisert idrett. «Nivået på smittesituasjonen avgjør nivået på de smittereduserende tiltakene, beskrevet i veileder i smittevern for idretten. Det er per nå gult nivå.»

Kommunen tar sikte på at alle kommunale møter gjennomføres som planlagt, men med smitteverntiltak og evt. digitalt. Det er også innført restriksjoner for møtevirksomheten til ansatte.