Rauma får penger til fiber for 199 husstander

I september i år var det en ny tildelingsrunde for bredbåndsutbyggig i fylket. Det ble da gitt tilsagn om inntil 38,5 millioner til 11 kommuner.

Oslo 20150708. En Apple Macbook, en iPhone 6 og en Huawei ruter til mobilt bredbånd blir ladet opp. Lader. Lading. Foto: Audun Braastad / NTB  Foto: Audun Braastad / NTB

Nyheter

Rauma kommune ble tildelt inntil 4,23 millioner kroner for å bygge ut fiber til 199 husstander på følgende strekninger: