Ustabil kvikkleire er på Veblungsnes stopper videre boring i forbindelse med valg av vegtrasé for E136:

Kvikkleire skaper bry for vegtrasevalg på Veblungsnes

– Vi fikk lekkasje på borehull ni, men vi har klart å få tettet det nå, opplyser prosjektleder Rolf A. Hamre i Statens vegvesen fredag.

Utett hull: Det var ved det niende hullet under foten av Setnesfjellet på Veblungsnes, at lekkasjen oppsto. Borejobben blir utført av disse fire; Tore Westheim og Erik Pedersen fra Statens vegvesen region Sør, boreoperatør Bjørn Wold i Statens vegvesen region Vest, og innleid hjelp fra B & G Entreprenør, Øystein Havsø. Boringene skjer på Roe Setnes eiendom.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det var mandag grunnundersøkelsene ved foten av Setnesfjellet startet opp. Et boreteam på fire med boreoperatør Bjørn Wold i spissen, er på plassen for å utrede fjelltunnelalternativet 6 og 7, for E136 gjennom Veblungsnes. Etter fire dagers boring, får de torsdag problemer med det niende borehullet.