Leder lørdag 26. september 2020

Håp om flytebru skaper ny framtidstru og optimisme

Børster støv av planene: Styreleder Lars Olav Hustad i Langfjordforbindelsen AS ser nye muligheter grunnet ny flytebruteknologi.  Foto: Richard Nergaard, Romsdals Budstikke

Nyheter

De bidrar til framtidstru og optimisme, Langfjordforbindelsen AS, når de nå begynner å jobbe for ei flytebru over Langfjorden. Skulle brua bli en realitet, kan Molde og Raumas bo- og arbeidsmarkedsregioner sammensmeltes. Det vil styrke hele Romsdalsregionen.

Mandag skal Langfjordforbindelsen AS sammen med Romsdal Regionråd (ROR) arrangere et seminar for å få ulike fagmiljøers vurderinger av fjordkryssingsprosjektet. Dessuten ser styret mulighet for å finansiere brua uten å være avhengig av tilskudd fra det offentlige. Det kan bety en mye raskere prosess.

Bakgrunnen for at Langfjordforbindelsen AS våkner til live igjen, er at det de siste åra er utviklet nye måter å bygge flytebruer på. Seks år etter at planene om en 11 kilometer lang undersjøisk tunnel ble lagt død, ser selskapet nå på muligheten for å bygge ei to kilometer lang flytebru over Langfjorden. – Planene om kryssing av Langfjorden har ligget og modnet de siste åra. Vi ser at det er en utvikling innafor flytebru-teknologien, uttalte RORs daglige leder Alf Reistad til Romsdals Budstikke, som først omtalte møtet.

Det er utrolig spennende at Langfjordforbindelsen AS og ROR ser nye muligheter for fjordkryssing. Og det er mange som vil se fordeler av ei flytebru over fjorden. Blant annet næringslivet. FV64 er i dag den viktigste vegen for godstransporten mellom Nordmøre og Romsdal og Østlandet. Det underbygges av trafikktallene for ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes, som viser at sambandet er det tredje største fylkesvegferjesambandet i Møre og Romsdal med 865.000 PBE (personbilenheter) årlig (2019-tall).

For Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion vil flytebrusambandet styrke kommunen og gjøre det enklere å pendle. Brua vil gjøre det enklere å bo i Rauma og jobbe i Molde – og omvendt. Tall fra Møre og Romsdal fylkeskommune forteller at det i 2019 var 278 personer som pendlet i retning Sølsnes fra Rauma og 97 som pendlet fra Sølsnes og inn til Rauma. Ei flytebru vil gi folketallet på Nordsida en boost.

Nå er det store spørsmålet om det er mulig å bygge flytebru som et sjølfinansierende prosjekt, uten tilskudd fra fylkeskommunen eller Staten. Det mangler i alle fall ikke på vektige argumenter. Gode samferdselsårer er nøkkelen for fortsatt vekst. Derfor er ei flytebru over Langfjorden midt i blinken for en region som vil utvikles.