Får tilgjengelighetsprisen: - Siv er en inspirator

Et enstemmig råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir tilgjengelighestprisen for 2020 til Siv Haugland for sin spesielle innsats forunge og voksne utviklingshemmede gjennom opprettelsen av "Stjernelaget".

ÅIF-trener Siv (bak fra vesntre), Helena, Sølvi, Kim Andre og ÅIF-leder Aksel. Foran fra venstre: Emil, Melena, Ragnhild, Sofie og Luna. Bildet er tatt etter opprettelsen av Stjernelaget i 2019.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Rådet har gjenopptatt utdelingen av prisen etter ett års pause. Prisen skal kunnes gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommunal/fylkeskommunal eller offentlig virksomhet, organisasjoner samt lag og foreninger som har gjort en spesiell innsats for mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.