Influensavaksine anbefales for noen utsatte grupper

Årets influensavaksine er ventet å komme i uke 42.

VAKSINERING: Rauma legesenter varsler at årets influensavaksine vil starte i uke 42.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Rauma legesenter anbefaler at mennesker med særskilt behov lar seg vaksinere når influensavaksinen kommer i uke 42, det vil si mellom 12. og 16. oktober.

Anbefalingen gjelder særlig følgende grupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

 • Beboere i omsorgsboliger og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom
 • Hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser bør også vaksineres.

– Det vil bli gjennomført to vaksinasjonskvelder ved Rauma legesenter og vi anbefaler alle som har mulighet å komme på en av disse kveldene for å unngå for stort trykk inn med pasienter på dagtid og for å ivareta smittevernhensynet.

– Man kan også få tatt vaksinen i forbindelse med allerede avtalt legetime eller bestille time hos sjukepleier på dagtid om man ikke har mulighet til å møte på kveld, opplyser avdelingsleder Sissel Kamsvåg ved Rauma legesenter.