Klart for ny kunstgrasbane:

Bygger til minne om Ivar E

– Dette har tatt mange år og denne bana skal få navn og bli et minne om Ivar E Skotvoll, sier Tommy Unhjem.

Ny kunstgressbane: Slik vil det nye nærmiljøanlegget blir seende ut i følge planer til Hagen Landskaps AS. 

Nyheter

Han legger ikke skjul på at han både har vært en pådriver og har gjort mye av jobben. Tommy Unhjem sier han besøkte Ivar E Skotvoll på sjukeheim, Isfjordens aller største fotballentusiast gjennom mange år, bare noe få dager før han døde.

– Da lovde jeg Ivar at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for at det skulle bli ei kunstgrasbane mellom skolen og kirka i Isfjorden. En aktivitetsplass for ungene i bygda, både i skoletid og i fritida, sier Tommy Unhjem og legger ikke skjul på at det har vært mye arbeid i mange timer.

Pådriver: Tommy Unhjem har med stor entusiasme drevet fram prosessen med å realisere kunstgrasbane i Isfjorden.   Foto: Stein Siem

Men nå er altså prosjektet klart for realisering, og ifølge Tommy, med byggestart så tidlig som mulig til våren. Tommy sier ingen skal få forhindre at denne bana skal få navnet Iver E- bana. Han mener det er på høg tid at den store bygda Isfjorden også får ei kunstgrasbane.

– Denne skal heller ikke bruke gummigranulat slik det har vært mye vansker med ellers, men nye nytt som ikke har de samme miljøproblemene, sier Tommy.

Mindre bane

Tommy Unhjem dette prosjektet har status som et såkalt nærmiljøanlegg og vil få ei bane på 52 x 35 meter. Det betyr at det kan avviklet kamper i 9-er fotball har. Finansieringen blir en deling mellom Isfjorden idrettslag, kommunen og spillemidler.

Skisse: Slik vil det nye anlegget bli plassert i forhold til skolen og Hen kirke.   Foto: Hagen Landskap AS

– Det har vært noen runder, forteller Tommy og viser til at nærheten til kirka og gravplassen og krevd en del avklaring. Dessuten har det vært krefter i bygda som har villet legge bana i nærheten av Isfjorden stadion i Engan.

– Jeg er overbevist om at dette er riktig plassering. Her ligger bana i sentrum av bygda, i nærheten av garderobene i Isfjordshallen og aller viktigst; i nærheten av skolen. Her vil barna kunne bruke bana også i skoletida, sier Tommy Unhjem. Han benytter også anledningen til å oppfordre folket i bygda både om å støtte tiltaket med å kjøpe andeler og å stille opp på dugnad når det blir invitert til. Han legger til slutt til at han mener dette er et prosjekt som vil forskjønne området og det vil være et nytt tilbud i bygda som gjør det enda mer attraktivt å bo her.

Kommunen

Rauma kommune har fått dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse for opparbeidelse av kunstgrasbane ved Isfjorden skole.

Utbyggingssjef Tom Erik Rødven i Rauma kommune: – Vi er veldig glad for at både regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen), Møre biskop og Møre bispedømmeråd har registrert og vektlagt det gode arbeidet med å tilpasse banens størrelse og områdets øvrige utforming til omgivelsene. Vi vil berømme dialogen og samarbeidet med begge disse instansene. Det har vært noen runder og en veg å gå fra IIL tok initiativ i 2016 og fram til vi nå har dispensasjon på plass, sier Rødven. Han legger til at videre planlegging av baneområdet vil skje i samråd med regional kulturminneforvaltning og Den norske kirke.

– Jeg vil også berømme Isfjorden idrettslag (IIL) for tålmodighet og konstruktivt samarbeid i prosessen. Og til ildsjeler i IIL som står på og aldri gir opp. Vi vil i løpet av kort tid komme sammen og legge en plan for vegen videre. Selve utbyggingen blir et samarbeidsprosjekt på linje med etablering av kunstgrasbane på Åfarnes og på Øran. Vi håper å sette spaden i jorda så tidlig som det praktisk lar seg gjøre i 2021, sier Rødven.