Gang- og sykkelvegen skal sikres

Gang- og sykkelvegen som over en kort strekning er en del av bilvegen i Nesstranda skal nå sikres.

Utbedring: Et arbeid gjort for å skille mjuke trafikanter fra biltrafikk i Nesstranda. Roar Vikhagen, til venstre, og Dag Ugseth i fylkeskommunen.   Foto: Stein Siem

Nyheter

– Ja, det skal gjøres et arbeid her og det er vedlikeholdsentreprenør Veidekke AS som skal gjøre jobben, sier Roar Vikhagen på vegne av vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune. Og tiltaket beskrives som et sikringstiltak. Gang- og sykkelvegen ved FV64 har her, over ei strekning på rundt 80 meter, vært en del av vegen der biltrafikken går, uten noen form for skille mellom biler og mjuke trafikanter.

– Dette gjør vi nå noe med. Vi setter opp en støttemur og flytter gang- og sykkelvegen litt mot sjøen. Det gjøre at vi får til et skille på lik linje med resten av strekninga, sier Roar Vikhagen. Han legger til at det også vil bli satt opp gatelys der sykkelveg krysser veg ved Stein. Dette er også et sikkerhetstiltak.