Rauma Boliger mener krav om å tilbakebetale 4,6 mill. ikke er berettiget:

Vil saksøke Skatteetaten

Skatteetaten krever Rauma Boliger AS for 4,6 millioner kroner. Daglig leder Anders A. Hagen mener kravet er så urimelig, at de bør gå til sivilt søksmål mot etaten.

Ønsker sivilt søksmål: Daglig leder mener kravet fra Skatteetaten er uberettiget. – Jeg mener kommunen ikke gjort noe galt. Og vi har sammen med kommunen gjort det vi alltid har gjort, sier daglig leder Anders A. Hagen i Rauma Boliger AS.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Moms- kompensasjon
  • Kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter får refundert merverdiavgiften (moms) for varer og tjenester de kjøper.
  • Hensikten med merverdiavgiftskompensasjon er for frivillige organisasjoner å fremme frivillig aktivitet. For kommunale og fylkeskommunale virksomheter er hensikten å motvirke konkurransevridninger.
  • Momskompensasjonen reguleres gjennom Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Nyheter

Onsdag skal formannskapet, som generalforsamling, avgjøre hva de skal gjøre. Uansett må kommunen betale regninga.

Kravet fra Skatteetaten er berettiget til det eventuelt motbevises i en rettssak.

Trolig er det bare rettsapparatet som kan avgjøre om kravet er berettiget. Styret i Rauma Boliger AS har til onsdagens generalforsamling foreslått at Rauma kommune søker støtte hos Kommunens Sentralforbund (KS) og går til sivilt søksmål mot Skatteetaten for å kreve vedtaket omgjort.

Krav: 4,6 mill. kr.

Skatteetaten mener Rauma Boliger AS ikke var berettiget momskompensasjon på varer og tjenester i perioden fra selskapet ble stiftet og fram til selskapet endret driftsform i 2019. Kravet er på 2,3 millioner kroner.

I tillegg mener skattemyndigheten at Rauma Boliger heller ikke var berettiget refundert merverdiavgift for investeringer i Kvartal 1. Også det beløpet er på 2,3 millioner kroner.

– Kravet for å få refundert moms på en slik investering, er at bygget for det første skal bygges i henhold til krav fra Husbanken og deretter at bygget utelukkende skal brukes til det tiltenkte formålet i 10 år. Men verken Rauma Boliger eller Rauma kommune har gjort noen feil, sier daglig leder Anders A. Hagen i Rauma Boliger AS.

– Jeg mener avgjørelsen fra Skatteetaten ikke henger på greip. Drifta er den samme som den alltid har vært. Før var dette helt greit. Nå er det ikke greit – ifølge Skatteetaten.

– Vi som selskap har ikke rygg til å bære en rettssak, så jeg håper at KS backer oss i et sivilt søksmål, sier Hagen.

Har ikke penger

Rauma Boliger AS har ikke muligheter til å tilbakebetale 4,6 millioner kroner.

– Det er ikke penger vi har, sier Hagen.

– Hvordan skal dere finne de pengene?

– Ja, det er spørsmålet. Det vil komme opp i generalforsamlinga. Og der ligger et forslag til vedtak, men ikke gitt at det forslaget blir vedtatt. Det gjenstår å se, sier Hagen.

Innstillinga

Styret i Rauma Boliger AS har laget en innstilling, som ser slik ut:

«A. Generalforsamlingen i Rauma Boliger AS ber eieren Rauma Kommune om å tilføre Rauma Boliger AS egenkapital på 2 millioner kroner, samt yte selskapet et likviditetslån på 2 millioner kroner. Likviditetslånet skal tilbakebetales i takt med at selskapet får MVA-refusjon.
B. Generalforsamlingen viser til vedlagte orientering og anbefaler Rauma Kommune om å søke støtte hos Kommunenes Sentralforbund og gå til sivilt søksmål mot Skatteetaten.»

– Det er ikke et alternativ å legge ned selskapet og spare penger på det. De pengene må ut uansett hva vi finner på. Skatteetaten er rimelig nådeløs og ekstremt lite fleksibel, mener Hagen.

Eies av kommunen

Rauma Boliger AS ble stiftet i 2014 og eies 100 prosent av Rauma kommune. Anders Anken Hagen er daglig leder. Styret består av leder Ellinor Torsgård Solheim og styremedlemmene Per Einar Langseth og Linda Moen.

Det siste regnskapet som foreligger, er fra 2018. Da hadde Rauma Boliger AS en omsetning på seks millioner kroner og et driftsresultat på 755.000 kroner. Årsresultatet ble imidlertid negativt: -283.000 kroner.