Fikk nytt avslag, begrunnes med gondolbanen

Miljødepartementet har behandlet anken, og avslaget på søknaden om å bli Nasjonal turiststi står ved lag.

Ivar Brennhovd og Yvonne Wold fikk på nytt avslag. Bildet er tatt i forbindelse med at de anket avgjørelsen fra Miljødirektoratet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Romsdalseggen får ikke status som Nasjonal tursti. Vedtaket, som tidligere ble gjort i Miljødirektoratet, ble anket av søkeren Norsk Tindesenter, men nå har altså Miljødepartementet behandlet anken og opprettholder avslaget på søknaden om å få status som Nasjonal turiststi. Begrunnelsen ligger i gondolen som nå etableres fra Åndalsnes og til toppen av Aksla og dennes nærhet til stien ned fra Aksla. Departementet skriver blant annet:

«Departementet mener imidlertid at etablering av gondolbane med endepunkt rett ved stien, med tilhørende etableringer av restaurant mv., ikke er i samsvar med føringene for autoriserte Nasjonale turiststier.»

– Vi hadde håpa på et annet svar, skal gjerne innrømme det, seier daglig leder ved Norsk Tindesenter, Ivar Brennhovd. Han sier de nå vil bruke noen dager til å se godt gjennom svaret fra departementet og til å tenke gjennom hva de skal gjøre med avslaget. Han legger til at de er glad for at stien fortsatt kvalifiserer til midler som bidrag til å gjøre tiltak som er nødvendige, fordi mye folk ferdes på denne stien. Brennhovd synes avslaget er synd spesielt fordi en autorisasjon hadde vært viktig for markedsføringen av stien.

Ber departementet omgjøre vedtak om Romsdalseggen

Ordføreren i Rauma og Norsk Tindesenter ber Miljødepartementet omgjøre avslaget på søknaden om å gi Romsdalseggen status som Nasjonal turiststi.


– Tror du at avslaget som nå er kommet kan få den motsatte effekten, at det kan slå negativt ut?

– Det er så langt bare en sti som har fått autorisasjon og det er i Geiranger. Mange andre søkere er i samme bås som oss og har fått avslag. Arbeidet med å markedsføre de Nasjonale turiststiene er derfor ikke kommet særlig langt.

– Er løpet nå kjørt, eller tror du det kommer nye muligheter?

– Jeg tenker at kriteriene som er laget for autorisasjon nå skal prøves ut i praksis og så evalueres og justeres. Kanskje kan det gi nye muligheter.


– Dette er trist. Det hadde vært en viktig status for stien over Romsdalseggen som kunne ha økt både oppmerksomheten og besøket. Trøsta får være at det står i avslaget at stien likevel kan forvente å få økonomisk støtte, sjøl om Romsdalseggen ikke får status som Nasjonal turiststi, sier ordfører Yvonne Wold i en kommentar.