Vågstranda kyrkje fyller 150 år søndag 13. september:

– Velkommen til jubileum

Vågstranda kyrkje nyvasket og klar for jubileum førstkommende søndag. Biskop Ingeborg Midttømme kommer også og kaster glans over dagen.

Inviterer til jubileum: Vågstranda kyrkje feirer 150 år og Atle Astrup (leder) og Oddbjørg Strømme Andersen ( nestleder) i menighetsrådet har tatt på seg jobben med jubileumsarrangementet søndag. . – Kirkekaffen etter gudstjenesten vil bli i gymsalen på Vågstranda skole på grunn av koronaen. Det er for liten plass i selve kirka. Vi har fått tillatelse til å ta imot 75 gjester, forteller Andersen og gjør samtidig oppmerksom på at også biskop Ingeborg Midttømme kommer. Foto: Evy kavli 

Nyheter

– Ja, nå har vi fiksa og ordnet i lang tid, smiler Oddbjørg Strømme Andersen.

Hun ble valgt inn som nestleder i Vågstranda menighetsråd på tampen av året i fjor, sammen med den nye lederen, Atle Astrup. Begge visste ikke helt hva de gikk til da de sa ja til å stå på listen.

Skinner: Vågstranda kyrkje har vel 10 gudstjenester i året og det er ekstra godt besøkt ved høytider. Foto: evy kavli  Foto: evy kavli

Nyvalgte

– Jeg fikk beskjed om det ville bli mest kaffekoking, men så kom valget og der fikk jeg så mange stemmer at jeg ble valgt inn. Og jeg som ikke visste at det var valg en gang, ler Andersen.

Det samme forteller Astrup.

– Jeg sa ja til å stå på lista, men ante ikke at jeg skulle bli leder. Men sånn er det blitt, sier han.

Begge har gått på jobben med oppbretta ermer og har også fått laget et nytt jubileumshefte.

Dugnadsarbeid: Port og gjerde er nymalt og en ny oppslagstavle er kommet opp. – Det er fire-fem av oss i menighetsrådet som har hatt dugnad, forteller leder Atle Astrup.   Foto: evy kavli

– Den jobben er det Atle som har hatt ansvaret for. Vi brukte det som ble laget ved 100 års jubileet og har lagt til det som har skjedd de siste 50 åra, foreller Andersen.

Historisk tilbakeblikk

I heftet kan man lese mye om kirkens lange historie. Tidligere journalist i Romsdals Budstikke, Agnar Gjendem, har summert historien på en kortfattet og god måte, som vi har fått lov til å gjengi:

«I ministerialboka kan vi lese; «Ved kongelig resolusjon av 31. oktober 1868 ble det tilladt Vågstranden distrikt at oppføre en kirke på gaarden Strømmes grund.»

28. november 1870 var det festdag i den nye kyrkja, og dei første vart båre til dåpen den dagen. Edvard og Maria Magdalena vart dei døypt.

Kyrkja har eit ytre omriss som ei langkyrkje. Den vart oppført av byggmester G. Olsen frå Trondheim. Han bygde på tegningar av J.W. Nordan, dei samme som er brukt til oppføring av kyrkja i Fiksdal (1866) og på Otrøya (1878).

Kyrkja vart først lafta og satt opp som råbygg i Trondheim. Tømmerstokkane vart så merka og plukka ned, frakta til Vågstranda og satt opp igjen.

Vågstranda kyrkje har vore måla inn- og utvendig og er pussa opp mange gonger. Den vart omfattande restaurert til hundreårsjubileet i 1970. Då fekk den sakristitilbygg. Og ved samme anledning vart soknet overført fra Veøy prestegjeld til Grytten prestegjeld.

Altertavla er fra 1870, malt av Eilert Balle Lund frå Trondheim. Eit harmonium frå 1923 vart i 1973 bytta ut med et seks stemmers orgel frå Vestre orgelfabrikk.

Kyrkjeklokka (1870) vart støypt av Christian Christensen i Bolsøy. På kyrkjegården står eit gravkapell frå 1961.

Ein vinterstorm i 1881 flytta kyrkja to meter utfor murkanten på vestsida, ho vart forvridd og skeiv. Men skaden vart retta på og kyrkja vart forsvarleg bolta.

I 1951 hadde dei for første gong gudstjeneste ved elektrisk lys, og i 1958 vart det installert omnar i kyrkjekipet. Gravkapellet vart oppsett i 1961 og tårnet av kyrkja vart reparert av blikkenslagaren i 1965, då vart det tekt med koparplater.»

Kirkekaffen i gymsalen

– Jeg er litt stolt som trønder at kirka egentlig kommer fra Trondheim, sier Andersen og forteller at de har store planer for kirken fremover.

– Når jubileet er vel overstått, skal vi gå i gang med å arrangere konserter. Kirka blir altfor lite brukt og det vil vi gjøre noe med, sier Andersen.

Nytt kors: Klokker Tormod Lien viser frem det nye korset kirken har fått.   Foto: Privat

På jubileet søndag kan de ta imot 75 gjester.

– Vi kommer til å skrive opp alle som kommer ved inngangen og kirkekaffen vil bli i gymsalen på skolen, informerer Andersen.