Grunnarbeidet i gang, om tre uker får turfolket et nytt tilbud

Når høstferien starter, skal to biotoaletter ved parkeringsplassen i Vengedalen kunne tas i bruk.

Grunnarbeidet har startet: Om bare tre uker skal bygget stå ferdig. Fra venstre Ivar Brennhovd, Øystein Valde og Simon Søvik.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

– Endelig, sier daglig leder Ivar Brennhovd ved Norsk Tindesenter, kultursjef Øystein Valde og ingeniør Simon Søvik i Rauma kommune.

Nå er arbeidet med å bygge toaletter i Vengedalen i gang. Entreprenør J.O. Moen har startet på grunnarbeidet, og i løpet av de neste tre ukene skal bygget settes opp.

Allerede flere passasjerer enn på hele fjoråret

På én måned i år er det solgt flere billetter på Romsdalseggenbussen enn i hele fjor. Og fortsatt gjenstår rundt to og en halv måned av sesongen.


Etterspurt lenge

Gode toalettforhold ved startpunktet til Romsdalseggen, har vært etterspurt lenge.

Her blir det toalett: J.O. Moen er godt igang med grunnarbeidet i Vengedalen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

– Det har jo tatt tid å få til dette, men grunnen er to ting. Det ene er å ha tilstrekkelig med penger. Man skulle kanskje tro at det å sette opp toaletter her oppe i Vengedalen ikke skulle være så dyrt, men etter to runder med anbud, så har vi landet på en sum som vi kan forsvare; rett i overkant av én million kroner, sier Ivar Brennhovd.

Tilpasses Vengedalen

Det andre som vært viktig, er å finne et toalettbygg tilpasset forholdene i Vengedalen.

– Hele utviklinga av Romsdalseggen har fokus på bærekraft. Vi ønsker vern av et område med stadig økt antall gjester som går turen. Derfor har vi valgt BioRolla, som ikke er et vanlig vannklosett, men en norskutviklet patentert løsning, som gjør at det kan tømmes mer sjeldent. Og det er mindre inngrep i naturen, sier Brennhovd.

Trygge på løsningen

Han sier BioRolla har vært brukt av Forsvaret.

– Tøff bruk av Forsvaret gjør at vi er trygge på løsningen, sier han.

Tegning av det nye biotoalettbygget i Vengedalen. Det er BioRolla som leverer toalettet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Toaletthuset er delt i to med ett biotoalett på hvert rom. Det ene rommet er universelt utformet og tilpasset brukere av rollestol. Huset er vinterisolert og det legges opp til helårsdrift og med innlagt strøm. Det legges inn vann for bruk til reinhold. Vask av hender vil være med sprit. Under bygget vil det være tette tanker for vann og avløp.

Kapasiteten er stor; hvis 100 personer bruker toalettet hver dag, så må det tømmes hver 12. uke. Det mener de forsvarer en stor bruk i toppsesongen.

Planlegger Romsdalseggen-tiltak for to millioner kroner

Men finansieringen er ikke helt på plass ennå.


– Med trafikkøkningen vi har sett her de siste to-tre åra, og med toppturer om vinteren med randonee, så er det viktig å ha toaletter her i Vengedalen, sier Valde og Brennhovd.

Finansieringen av toalettet er midler fra Miljøverndirektoratet, spillemidler og en egenandel som i stor grad består av overskudd fra drift av Romsdalseggenbussen.

Dekker toalettbehovet

Toalettbehovet for Romsdalseggen har endret seg etter at gondolen ble planlagt og besluttet bygd.

– Det blir toalett ved restaurantbygget på Nesaksla. Det vil være døgnåpent.

Imidlertid ser de ikke behov for et toalett ved Nebbafoten.

– Vi vil heller at de kommer ned til sentrum og bruker toalettet på Tindesenteret eller på fjordstasjonen til gondolen, sier Brennhovd.

Starter bygging av toalett i Vengedalen i august

Det etterspurte toalettet i Vengedalen er snart på plass. Lokale aktører skal stå bak byggingen.


– Når vi får ett toalett i Vengedalen og ett på Aksla, så får vi dekt Romsdalseggen godt, sier Brennhovd.

Roser grunneierne

Brennhovd ønsker å rose grunneierne og Vengedalsvegen:

– Med den støtten de har vist, og så positive som de har vært fra dag én, så vil jeg si at uten dem, så har det vært umulig å få til dette, sier han.