Påstand om 45 dagers fengsel for sjåføren som rygget på 85-åringen 

Mener to plastpermer ødela for føreren 

To plastpermer som var stablet oppå hverandre i vinduet på hjullasteren som ryddet snø, laget større blindsoner for sjåføren. Påtalemyndigheten mener brøytesjåføren må dømmes til 45 dager i fengsel. 

PERMENE I VINDUET:På høyresida i hjullasteren var to plastpermer stablet oppå hverandre. Hadde det betydning for dødsulykka på Åndalsnes? Sjåføren unnlot å fjerne permene fra vinduet for å få bedre sikt, sa aktor Janne Woie. Hun ba retten dømme sjåføren av hjullasteren til fengsel i 45 dager. Forsvarer Astrid Bolstad ba om at sjåføren frifinnes.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

(Rbnett.no): – Vi kan ikke akseptere at en uheldig fotgjenger skal få skylda for ulykka, sa aktor, politiadvokat Janne Woie, da saka mot en 29 år gammel maskinfører fortsatte i Romsdal tingrett onsdag.

Maskinføreren sto tiltalt for å ha vist uaktsomhet da han i forbindelse med snørydding fredag 18. januar 2019 rygget på en 85 år gammel kvinne fra Åndalsnes. Kvinna havnet under begge hjulene på den 13 tonn tunge hjullasteren, og ble påført så store skader at hun døde på stedet.

Sjåføren: – Jeg oppdaget henne ikke

– Jeg så ingen på sida eller bak hjullasteren. Dama må ha vært i blindsonen, forklarte maskinføreren i tingretten. Kvinna på 85 år døde etter å ha blitt overkjørt av begge hjulene på hjullasteren.


Opptrådte maskinføreren uaktsomt da han kjørte hjullasteren og rygget på den 85 år gamle fotgjengeren som gikk med spark inne på plassen foran Vangstun?

Ryggende har vikeplikt

– Påtalemyndigheten mener maskinføreren har overtrådt normen for aktsomhet. Den som rygger, har vikeplikt for annen trafikk. Om kvinna med sparken hadde opptrådt uaktsomt, og tatt en råsjanse ved å gå inn på plassen ved Vangstun, fritar ikke det maskinføreren for ansvar for å vise aktsomhet. Ved rygging har lovgiveren slått fast at det må gjelde streng aktpågivenhet. Maskinføreren hadde ikke klar bane da han rygget og traff fotgjengeren, sa aktor Woie.

To plastpermer som var plassert i høyre sidevindu på hjullasteren, ble trukket fram av aktor som en medvirkende årsak til dødsulykka.

– Sjåføren hadde latt to plastpermer stå oppå hverandre på høyre side. Det økte blindsonene, sa aktor.

Hun viste til rapporten fra Statens vegvesens ulykkeskommisjon som har anslått at uten permene i vinduet, ville synsfeltet på høyre side økt fra 1,65 meter til 4,5 meter.

– Sjåføren unnlot å fjerne permene fra vinduet, sa aktor.

Forsvareren, advokat Astrid Bolstad, kommenterte også de to permene i hjullasterens vindu.

– Ville føreren sett fotgjengeren hvis ikke permene hadde stått i vinduet? Tvilen må komme tiltalte til gode. Disse to permene er det eneste uaktsomme føreren har foretatt seg, sa forsvarer Bolstad.

Hun argumenterte for at dødsulykka ved Vangstun var et resultat av en rekke uheldige omstendigheter, blant annet at den 85 år gamle fotgjengeren med sparket tok en råsjanse da hun bega seg inn på plassen der det foregikk snørydding.

Vil ha fengselsstraff

Rettssaka mot 29-åringen koker ned til hvor aktsom eller uaktsom han var før ulykka inntraff. Aktor Janne Woie viste til hva Høyesterett har uttalt i andre saker der mjuke trafikanter har blitt påkjørt og omkommet.

– Årsaka til ulykka var ikke blindsonen eller feil ved hjullasteren, årsaka var at føreren var uaktsom. Den som rygger, har vikeplikt for annen trafikk, sa aktor.

Aktor mente sjåføren på hjullasteren må dømmes til fengselstraff. I andre saker har bilførere fått straff fra 60 til 75 dagers fengsel. I saka fra Åndalsnes mener aktor det er flere omstendigheter som tilsier at sjåføren bør få lavere straff. Tiltalte har erkjent hendelsen. Dessuten har det gått 20 måneder siden ulykka skjedde. Saka har blitt liggende ferdig etterforsket hos påtalemyndigheten i sju måneder før tiltale ble tatt ut. Og da saka skulle for retten, kom koronasituasjonen.

– Ventetida har vært en belastning for tiltalte. En straff bør derfor være fengsel i 45 dager, mente aktor.

I tillegg la aktor ned påstand om at 29-åringen mister retten til å føre motorvogn som krever førerkort i to år.

– Må frifinnes

Forsvarer Astrid Bolstad argumenterte for at maskinføreren måtte frifinnes.

– Det må være noe konkret å dømme føreren for, sa hun.

Skulle retten likevel komme fram til at føreren har opptrådt uaktsomt, mente forsvareren at straffa ikke måtte bli mer enn maks 30 dagers fengsel. Hun mente også at det vil være en urimelig stor belastning å ta fra 29-åringen førerkort i to år for noe som hendte for 20 måneder siden.

Dom i saka forkynnes mandag 14. september.

Artikkelen ble først publisert i Romsdals Budstikke.