Sjåføren: – Jeg oppdaget henne ikke

– Jeg så ingen på sida eller bak hjullasteren. Dama må ha vært i blindsonen, forklarte maskinføreren i tingretten. Kvinna på 85 år døde etter å ha blitt overkjørt av begge hjulene på hjullasteren.

Ulykken skjedde i forbindelse med snøbrøyting.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

(Rbnett.no): Statsadvokaten i Møre og Romsdal og Vestland har tatt ut tiltale mot maskinføreren, som er i 20-åra, for brudd på straffelovens bestemmelser om uaktsomhet og vegtrafikklovens bestemmelser som pålegger føreren av kjøretøy å ferdes hensynsfullt.

Bakgrunnen er ei ulykke på Åndalsnes fredag 18. januar 2019. I ulykka havnet en fotgjenger med spark, ei eldre kvinne på 85 år, under hjulene på hjullasteren som ryddet snø utafor Vangstun. Hjullasteren rygget da kvinna ble truffet. Kvinna ble sterkt skadet, og døde momentant.

Tre vitner

Hjullasteren kjørte med front mot vest (Øran), mens 85-åringen med sparken skulle inn på plassen foran Vangstun med kurs østover, retning Vangsvegen.

Tre personer var vitne til ulykka. En av vitnene, en 45 år gammel mann som bor i et nabohus, knapt hundre meter unna ulykkesstedet, fortalte i retten hva han så:

– Jeg ble oppmerksom på den eldre dama da hun krysset fotgjengerfeltet fra Teglverksvegen. Dama hadde med seg spark, hun stoppet opp ved innkjørselen til Vangstun, der de to hjullasterne holdt på og ryddet snø. Den ene hjullasteren hadde kjørt fram. «Du må ikke begynne å gå nå», tenkte jeg. Men så gikk hun. Da føreren av hjullasteren begynte å rygge, var dama rett bak hjullasteren. «Nei!», tenkte jeg. Da var ulykken et faktum, forklarte vitnet.

Et annet vitne, en mann på 40 år, kom gående på fortauet på motsatt side av fylkesveg 64.

– Jeg la merke til den eldre dama som krysset fylkesvegen. Ho fortsatte inn på plassen foran Vangstun. Så ser jeg hvordan dama ble kastet opp i luften da hjullasteren traff henne, og hun og sparken forsvant under hjulene på maskinen, forklarte vitnet.

Det tredje vitnet som så hva som skjedde, var kollegaen til brøytesjåføren som er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt personskade.

– Jeg så at dama gikk rett bak hjullasteren. Jeg prøvde å tute på kollegaen min for å gjøre han oppmerksom på dama, forklarte kollegaen.

Erkjenner ikke straffskyld

Føreren av hjullasteren har forklart seg om hendelsen. På spørsmål fra tingrettsdommer Eli Brusdal om han erkjenner straffskyld etter ulykken, svarte føreren nei.

Det sentrale spørsmålet i denne saka er om føreren av hjullasteren var tilstrekkelig aktsom, og forsikret seg at det ikke var noen bak eller på siden av hjullasteren da han rygget for å rydde snø.

– Sammen med en kollega med en annen hjullaster var vi i ferd med å rydde snø fra plassen foran Vangstun. Jeg skulle rygge bakover da det skjedde. Jeg så i speilene, men så ingen ting. Vi har ryggekamera på maskinen, jeg så ingen ting til dama i ryggekameraet, forklarte sjåføren.

På spørsmål om hvorfor han ikke så kvinnen, svarte han følgende:

– Det må være at hun havnet i blindsonen. Speilene dekket ikke 100 prosent av områdene, forklarte sjåføren.

Fryktelig lei seg

Forsvareren til brøytesjåføren, advokat Astrid Bolstad, sa i sitt innledningsforedrag at saka ikke handler verken om høy fart eller manglende kompetanse hos føreren, men om marginer. Brøytesjåføren hadde kjørt anleggsmaskiner i over 12 år.

– Føreren er fryktelig lei seg for det som skjedde. Ulykka har preget ham i ettertid. Det var kun snakk om små marginer, der føreren ikke kunne se fotgjengeren, sa Bolstad.

Plastpermer hindret sikt

Et spørsmål som fikk stor oppmerksomhet under rettsaka var to plastpermer som var plassert i vinduskarmen på høyre side for føreren inne i hytta på hjullasteren. Skygget plastpermene for sikten?

Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesen har sjekket både hjullasteren og ulykkesstedet. Ingen ting var galt med hjullasteren. Ulykkeskommisjonen har konkludert med at hvis de to plastpermene ikke hadde stått i vinduskarmen, ville føreren kunne sett 85-åringen i en sektor på 4,5 meter. Med plastpermene plassert i vinduskarmen, var sikten i teorien redusert til noen små glimt.

– Var du bevisst på permene som sto i sidevinduet? ville aktor Janne Woie vite.

– Nei, sånn har de stått i alle år, svarte føreren.

Tiltalte fortalte at tida etter ulykka hadde vært tung.

Tingretten administreres av Eli Brusdal, med Petter Godø og Wenche Irene Sporsheim som meddommere. Saka fortsetter onsdag med prosedyrer.

Artikkelen ble først publisert av Romsdals Budstikke.