Ny ledelse i Veøy-konsernet

Daglig leder har bedt om avlastning og ny kornsersjef er ansatt.

Arne Langseth i Veøy-konsernet  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

(Rbnett.no): I en pressemelding opplyses det at Veøy-konsernet de siste årene har vært gjennom store endringer med organisk vekst, etablering av nye kontorer og implementering av selskaper som har blitt kjøpt opp.

I dag har konsernet passert 700 millioner kroner i årlige inntekter og har fortsatt vekst og videre planer for framtida. Dette har skjedd uten særlige endringer i den administrative kapasiteten. Vet-konsernet er et av de største privateide transportselskapene i Norge.

Veøy AS har avdelinger i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Borgeskogen, Oslo, Molde, Åndalsnes og Trondheim. I tillegg har Veøy AS eierskap i Øverland Transport og Renovasjon AS i Molde, og 51 % av Veøy Møre AS i Ålesund. Hovedkontoret ligger på Åndalsnes.

Ny konsernsjef inn

Arne Langseth har i mange år vært eier og leder av denne utviklinga, og har sørget for at konsernet framstår som solid og lønnsomt i en bransje som ellers er preget av svært svake marginer, opplyses det i pressemeldinga fra konsernet.

Det har siste par årene pågått prosess for å avklare framtidig organisering av Veøy-konsernet, for å tilpasse der organisasjonen til dagens størrelse og sikre videre utvikling.

I denne situasjonen har Arne Langseth ønsket å bli avlastet som daglig leder og gå over i en annen mer målrettet funksjon.

Styret i Veøy AS har besluttet å tilsette Lars Elling Bjåstad som ny konsernsjef. Bjåstad er i dag adm.dir. og deleier i datterselskapet Veøy Møre AS i Ålesund, og har vært sentral i oppbyggingen av dette selskapet. Han har siste årene også vært deltaker i Veøy-konsernet sin ledergruppe, og vært aktiv i ulike prosesser der. Bjåstad har tidligere ledet flere andre større selskaper, og det meste av sitt yrkesaktive liv jobbet med bil og transport. Han vil også videre fortsette som leder for Veøy Møre AS.

I forbindelse med endringene blir også konsernledelsen formalisert, der Arne Langseth skal ha ansvar for den samlede operative drift, og Espen Angvik som i dag er regionsleder for Østlandet og har hatt ansvaret for markedet, blir markedsdirektør med samlet ansvar i hele konsernet.

Ny organisasjon

– Med dette grepet vil Veøy ta steget videre og starte byggingen av den nye organisasjonen som skal ivareta det langsiktige perspektivet. Eiere og ledelse i konsernet har stor tro på at endringene skal befeste Veøy sin videre utvikling, der målsettingene om å være nær kunden, være best, og i tillegg lønnsomme skal ivaretas på en god måte, uttales det i pressemeldinga.

Arne Langseth uttaler at han er svært tilfreds med denne løsningen der det blir enda mer anledning til å fokusere på optimalisering av driften, samtidig som konsernets overordnede funksjoner blir ivaretatt og videreutviklet. Dette legger ifølge Langseth grunnlaget for den langsiktige strategien både eierne og selskapet har for framtida.

Denne artikkelen ble først publisert av Romsdals Budstikke.