Lisensfelling av jerv:

Klage fra Naturvernforbundet tatt delvis til følge

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak om lisensfelling av jerv, men med den endringen at det ikke tildels kvote i forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal.

Jerv.  Foto: Driva

Nyheter

(Driva.no): Det går fram i en avgjørelse fra departementet, etter at Naturvernforbundet laget på vedtaket om kvoten for lisensfelling.

I konklusjonen opprettholder departementet rovviltnemndas vedtak, med den endring at det ikke tildeles kvote i forvaltningsområdet for jerv.

Kvoten på to dyr som ble tildelt dette forvaltningsområdet kan rovviltnemnda fordele til beiteprioritert område i hele forvaltningsregionen.

Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det årlig er tap av sau og tamrein til jerv i regionen. Antallet ynglinger har økt de senere årene og ligger over bestandsmålet. Departementet finner at et uttak av 32 jerv ikke truer bestandens overlevelse, og at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensfelling av jerv i de aktuelle områdene.

Klagen er dermed tatt delvis til følge, heter det i avgjørelsen.

I en pressemelding skriver Naturvernforbundet at departementet nå to ganger på kort tid har gitt forbundet medhold når det gjelder forvaltning av jerv i jervprioritert område i Møre og Romsdal. Forvaltningsområdet for jerv i fylket omfatter Reinheimen, Dovrefjell og en del av Sunndalsfjella. I dette området er det mål om tre jervynglinger i året. Dette samsvarer med en bestand på cirka 20 jerv.

– I dette området må eventuelle beitedyr tilpasse seg jerven sine behov, og det vil være normalt med tap av beitedyr i dette området, noe en må godta, mener Naturvernforbundet. Det vises til at det skal en del til for å gi fellingstillatelse i forvaltningsområdet så lenge bestanden ikke ligger over målet. Naturvernforbundet viser også til beiteprioritert område utenfor forvaltningsområdet. Her vil terskelen for å gi fellingstillatelse være tilsvarende lav.

– Da rovviltnemnda i region 6 i vår vedtok lisenskvote på to jerv i forvaltningsområdet i Møre og Romsdal, tok nemnda feil, har departementet bestemt. Da Fylkesmannen i Møre og Romsdal i sommer ga skadefellingstillatelse i forvaltningsområdet i Rauma, var det også feil, har departementet nylig avgjort. Det er Naturvernforbundet som har fått medhold i klager på disse vedtakene, påpeker forbundet i pressemeldingen.

– Både rovviltnemnd og Fylkesmannen bør nå lære seg denne enkle huskeregelen: Så lenge en ikke ligger over bestandsmålet for jerv i forvaltningsområdet i Møre og Romsdal, så er det ikke aktuelt å gi lisenskvote eller skadefellingstillatelse.

Det var 27. mai Rovviltnemnda fattet vedtak om lisensfellingskvote.

Denne artikkelen ble først publisert av Driva.