– Åndalsnes bør juble for E136 lagt utenom 

Åndalsnes har ei strålende framtid som destinasjon med naturbaserte opplevelser. Da skal man ikke dra tungtrafikken gjennom sentrumsområdene, mener Terje Tovan. 

Knutepunkt:  I dag møtes trafikken fra E136 og fylkesveg 64 fra Molde på Øran på Åndalsnes. Området har de siste åra blitt utviklet som sørvis og handelsområde.   Foto: Richard Nergaard / Romsdals Budstikke

Nyheter

(Rbnett): – Framtidas riksveg E136 mellom Ålesund og Dombås bør legges utenom Åndalsnes. Statens nye vegselskap, Nye Veier AS, vil ha utredet å bygge Eksportvegen direkte fra Måndalen via Isterdalen og til området ved Trollryggen i Romsdalen. Det innebærer i så fall at vegen går utenom Åndalsnes. Nye Veier AS har anslått at strekningen Ålesund-Dombås kan kortes ned med 10,8 kilometer ved å lage nye vegløsninger, sier Terje Tovan.