Aursand om bruk av tvang: – Vil i større grad bli bestemt av rettsvesenet

En ny lov kan gi helsevesenet enda mindre mulighet til å bruke tvang i behandlingen.

Overlege: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand tror bruk av tvang i behandling av psykisk sjuke pasienter vil i større grad bli bestemt av politi og rettsvesen, ikke helsevesenet.  Foto: evy kavli

Nyheter

Mannen som i forrige uke ble dømt til tvunget psykisk helsevern etter å ha truet og sjikanert naboene sine i 20 år har vært inn og ut av institusjoner i flere år. Naboene stiller spørsmål ved hvordan dette kunne skje, da tingretten kom klart fram i sin dom at domfelte ikke viser noen tegn til forbedring.