Romsdalen AS svarer: - Godt innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen

Pål Ragnar Amundsen.  Foto: Even Ørjasæter

Nyheter

I et leserinnlegg skriver Geir Klepaker at "Det som nå skal bygges er, etter hva jeg forstår, i konflikt med forutsetningene i den godkjente reguleringsplanen". Klepaker trekker både fram sprenging i terrenget, og at tegninger har blitt endret.

Pål Ragnar Amundsen, som er daglig leder for Romsdalsgondolen, svarer slik på kritikken:

- Romsdalsgondolen holder seg godt innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Det investeres store beløp for å sikre minst mulig inngrep i terrenget. Eksempler på dette er reversible installasjoner på toppen av Nesaksla. Vi borer også et pilothull inne i fjellet hvor det legges en skjult rørgate med vann, el. og avløp fremfor synlige rørgater og høyspentledninger opp fjellsiden. I tillegg erstatter vi mye betong med stål og prefabrikerte moduler i tre. Bygningsvolumet på toppen av Nesaksla er redusert vesentlig fra utgangspunktet. Det bygges ca. 350 m2 mindre enn det reguleringsplanen tillater. Fjellstasjonen og Restaurantbygget blir oppført som to separate bygninger og på en naturlig fjellhylle like under Ottarbu. Fjordstasjonen, Fjellstasjonen og Restauranten samt en universell sti til Ottarbu blir tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier han.

Han sier videre at Romsdalsgondolen ønsker minst mulig sprengning.

- Fire mindre sprengninger ble utført tirsdag 14. juli for å sikre tilstrekkelig fundament for mastepunktet. I tillegg blir det nødvendig med sprengning for to forankringspunkt bak i fjellet ved Fjellstasjonen der hele strekkraften fra taubanen skal forankres. All sprengning har med å sikring av fundament til taubanen og gjøre. Ingen sprengning blir gjort på andre områder som Restaurantbygget, terrassen eller stinettet.