Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker

Varme lange somre og kortere og mildere vintre blir vanligere i årene framover, sier svensk klimaforsker.

BADEVÆR:   Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

– Problemet er den langsiktige oppvarmingen og de forskjellige følgeeffektene den medfører, sier professor i klimatologi Erik Kjellström ved Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt, SMHI.

Han understreker at varmebølgene som har preget Skandinavia og Sverige, ikke er unormalt for sommermånedene, men at disse vil bli vanligere i årene framover.

Flere varme dager

De siste 30 årene har antallet dager i året med temperatur over 25 grader økt med rundt en uke på Gotland og i Stockholm-området, sammenlignet med perioden fra 1961–1990.

Klimaendringene kan særlig sees i vinterstatistikken. I Sverige har antallet dager med snøfall i gjennomsnitt blitt redusert med rundt tre uker.

Kortere perioder med kjølende snødekke fører igjen til at temperaturene stiger ytterligere.

– Man kan jo selv tenke tilbake og se at ting har forandret seg. Og temperaturøkningen stemmer med klimascenarioene, så dette været får vi mer av framover, sier Kjellström.

Kjølige perioder er mildere

Fra og med neste uke er det meldt lavtrykk, og sval luft fra Atlanterhavet ventes å gi kjøligere sommervær.

– Det er normalt at været varierer i løpet av sommeren, men klimaforandringene er stadig i bakgrunnen. Det vi ser, er at også i de kjøligere periodene er det blitt varmere, sier Kjellström.