Kulturminnet:

Fra fjell til fjære

De gamle vegfarene er kulturhistoriske skatter.

Veg: Rusle en liten tur på en bit av gamlevegen i dette troll-landskapet, og kjenn hvordan du er en del av historien, oppfordrer Geir Grav.  Foto: Geir Grav

Nyheter

Siste lørdag i måneden vil vi presentere et kulturminne i Rauma. Spalten «Kulturminnet» er skrevet av Geir Grav, som er ansatt som rådgiver i Rauma kommune. Han har vært prosjektleder for kulturminneplanen i Rauma.