Soggebru camping har fått Rauma elv tett på:

Tre hytter i vannet

– Så høy vannstand har vi ikke hatt her siden 1996, sier campingplasseier Per-Olav Østigård.

Mye vann: Det er ikke lett å komme tørrskodd inn i denne hytta på Soggebru camping. Badeplassen like ved, er også oversvømt  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Allerede i forrige uke var vannstanden ved Soggebru camping faretruende høy, og badeplassen som ligger like ved, var oversvømt.