- Det eneste alternativ, som ikke er et alternativ, er å fortsette som i dag

Rådmann Toril Hovdenak forberedte politikerne på kutt i drifta og på store omstillinger i åra framover på grunn av den demografiske utviklingen.

Rådmann Toril Hovdenak.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Da kommunestyret skulle behandle årsrapporten for 2019, tertialrapport, budsjettjustering og «Rammer og utfordringer inn mot budsjett 2021 – økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024», var hun svært tydelig: