NVE varsler flom på oransje nivå i Rauma

Stigende temperaturer har ført til så mye økt snøsmelting at NVE har oppgradert sitt flomvarsel for Otta og Rauma til nest høyeste nivå.

Flom i 2018 ved Alnes i Romsdalen.  Foto: Leif Johnny Olestad

Nyheter

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i både Otta og Rauma. Varslingsnivået er derfor oppgradert fra gult til oransje nivå i øvre deler av Otta-vassdraget, melder NVE.

Oransje nivå er det nest høyeste på fareskalaen og innebærer sto fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Dette kan også føre til stengte veier og bruer.

Folk bes om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, for eksempel biler og campingvogner. Folk bes også holde seg borte fra elver og bekker.

Ifølge Peter Borsanii på Flomvarslingen hos NVE, er det en alvorlig situasjon.

– Det skjer ikke så ofte at vi får så stor flom. Hvis vi ser på en 100 års periode, skjer det gjennomsnittlig hvert femte år.

– Når vil toppen av flommen komme tror dere?

– Så lenge snøen ikke smelter, vil det ta litt tid. Men vi se allerede nå at vannstanden i vassdragene hos dere, er økt. Vi regner med at allerede i ettermiddag og i morgen, når det nå er meldt enda varmere vær, vil vi se en økt vannstand, sier han.

Noe mer eksakt hvor flommen vil bli størst, kan ikke Borsanii si noe mer om.

– Dette er et regionalt varsel og hvor stor flommen blir, vil variere fra sted til sted. Jeg er ikke lokalkjent, men det er viktig for alle som bor langs vassdrag, å følge med fremover. På Varsom.no legges det ut fortløpende informasjon som man kan følge med på, opplyser han.