Her kan du følge dagens kommunestyremøte

Blant sakene som behandles, er vegtrasé gjennom Veblungsnes.

Det er Rauma kommune som streamer kommunestyremøtet.

Nyheter

Kommunestyremøtet starter kl. 12.00 med en orientering fra Statens vegvesen. Det vil deretter bli en befaring på Veblungsnes, før møtet tar til igjen kl. 14.00.

Kommunestyremøtet avholdes på Rauma kulturhus pga koronasituasjonen.

Her er sakslista for møtet:

 • 53/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av protokollunderskrivere.
 • 54/20 Referatsaker
 • 55/20 Orienteringssaker
 • 56/20 E136 Veblungsnes - Tilbakemelding til Statens vegvesen juni 2020
 • 57/20 Valg av takseringsmetode - omtaksering 2021
 • 58/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel for etablering av tursti og utsiktspunkt påNesaksla
 • 59/20 Årsrapport 2019 for Rauma kommune
 • 60/20 Tertialrapport 1 tertial 2020
 • 61/20 Budsjettjustering nr 2 2020
 • 62/20 Rammer og utfordringer inn mot budsjett 2021 - økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024
 • 63/20 Forskrift om nye politivedtekter Rauma kommune
 • 64/20 Valg av styrerepresentant til Krisesenteret i Molde og omegn - 2020-2024
 • 65/20 Innstilling av skjønnsmedlemmer
 • 66/20 Høringer
 • 67/20 Spørsmål/interpellasjoner