Ikke behov for nødrespiratorene

Regjeringen kjøpte inn 1.000 nødrespiratorer da disse ble lansert i slutten av mars, men det har ikke vært bruk for dem verken i Norge eller i utlandet.
Nyheter

Hva som skjer med de hasteproduserte respiratorene er fortsatt uklart. skriver VG.

– Det er ikke bestemt hvor mange som vil havne på beredskapslageret, sier helseminister Bent Høie (H). Han viser til at det var behov for en rask løsning da respiratorene ble bestilt.

– Allerede før bestilling var det klart at 1.000 nødrespiratorer var mer enn Norges behov. Det ble derfor åpnet for at en andel av dem kunne fordeles til i andre land som hadde behov for bistand, opplyser Høie.

Ingen land har imidlertid vist interesse for å benytte nødrespiratorene,

(©NTB)