Anita Moa Støve og Øyvind Helde Kjølseth i Tuen Vel  Foto: Per-Kristian Bratteng

– Vent med ny veg til det er penger nok til tunnel

Beboere i Tuen på Veblungsnes vil ikke ha ny veg i dagen.

– Få på plass fartsdempende tiltak på dagens veg gjennom Veblungsnes, og vent til det er råd til å bygge tunnel for å lede trafikken over Veblungsnes, sier Anita Moa Støve og Øyvind Helde Kjølseth i Tuen Vel.

De reagerer kraftig på Statens vegvesens nye tilrådning om å bygge veg i dagen framfor en miljøtunnel eller en tunnel over Veblungsnes. To ulike forslag om miljøtunnel på henholdsvis 110 meter og 270 meter til en kostnad på 390-410 millioner kroner er vraket. Det er også gamle forslag om tunnel i ei øvre linje, som leder trafikken helt bort fra Veblungsnes. Sistnevnte er det eneste de i Tuen kan akseptere.

Tilrår veg i dagen for ny E136 gjennom Veblungsnes

Statens vegvesen vil redusere kostnadene og unngå bygging av miljøtunnel i kvikkleireområde. Tilråinga frå Vegvesenet er at nye E136 gjennom Veblungsnes blir bygd i dagen.


Tilrådninga om veg i dagen er kostnadsberegnet til 210-250 millioner kroner.

Får hele problemet i fanget

De mener tilrådninga flytter hele problemet over på dem som bor øverst på Veblungsnes. En lavere pris for storsamfunnet har blitt en altfor høg pris for beboerne til at dette smaker.

– Det blir dårligere livskvalitet å få en veg som går i 80 km/t, kanskje høgt oppe i terrenget, rett forbi nova. For ikke å snakke om mer støy og økt forurensing – fart og utslipp hører sammen. Det blir uholdbart for oss. Og vi kommer aldri til å få solgt husene våre, hvis vi skulle ønske det. Det vil ramme alle her i Tuen, sier de to.

– Her vil man ta et friområde, mange hus må innløses, bokvaliteten forringes og folk øverst på Veblungsnes får hele problemet i fanget. Prisen er altfor høg til at dette smaker.

Høg fart mellom svingene

Det er lørdag og pinseaften. I et nydelig vær viser de veg opp i «Mellabakken», som er friområdet på Veblungsnes. Med utsikt ned til Veblungsnes og Grytten kirke, og over mot Øran, får vi oversikt over hvor den nye europavegen skal komme. Og vi ser trafikken passere nede på E136.

Panoramabilde av Veblungsnes sett fra «Mellabakken». 

Kjølseth peker på en lastebil på veg over Setnesjordet i retning Ålesund. Før svingen ved Grytten kirke må den bremse.

– Og nå gir den gass og får kanskje 80 km/t før den må bremse før neste sving. Det er farta mellom de to svingene som er problemet, sier Kjølseth, som mener dagens veg ikke er et problem dersom det var tiltak som gjorde at farta var lav nok.


– Så lenge de ikke har penger til å gjøre det beste for alle som bor på Veblungsnes, så må de la dette ligge og heller sette inn fartsdempende tiltak, sier han. Han foreslår fallemmer, som svenskene har god erfaring med, og gjennomsnittsmåling av fart med fotobokser.

Deler bygda i to

Løsningsforslaget som Statens vegvesen har tilrådet, deler bygda i to. Også meningene er delte på Veblungsnes.

Dette er forslagene

Statens vegvesen har vurdert ulike forslag til vegløsning forbi Veblungsnes. Og de tilrår alternativ 4.


– Jeg forstår det godt ettersom vegen går midt gjennom bygda, sier Støve. – Den deler bygda i to. Og alle feier for sin egen dør – det er forståelig. Derfor mener vi at vi ikke kan godta det som er kommet på bordet. De må ha penger nok til å bygge for framtida, men det virker som om det er om å gjøre å få fram ei løsning for å «please» noen få, fordi noen driver lobbyvirksomhet.

– Vi har forståelse for synspunkt til dem som bor der nede, men forandringa må ikke gå ut over oss. Vi vil ha ei løsning som faktisk alle kan være fornøyd med. Det bør ikke være vanskelig. Det er så mye natur rundt her – det er et så lite område som er bebygd. Hvorfor skal de på død og liv legge vegen tvers gjennom det bebygde området? sier Støve og Kjølseth.

– Noen i dag er allerede kraftig berørt av vegen; og noen må vel blø for en ny veg?

– Hvorfor skal vi blø? Men hvorfor er de kraftig berørt? Jo, fordi farta mellom de to svingene er for høg. Få på plass fartsdempende tiltak, og vent til det er råd til å bygge tunnel, sier de igjen.

Formannskapet i Rauma skal behandle saken onsdag og komme med sin tilbakemelding. Rådmannen innstiller på følgende vedtak: «Rauma kommune innstiller på at Statens vegvesen arbeider videre med alternativ 4 og at det meldes planoppstart basert på dette alternativet. Rauma kommune ber om at det vurderes en løsning der beboere og næringsliv på Veblungsnes fritas for bompengebelastning.»