Sa nei til å realitetsbehandle støtte til flyktninger

Rauma SVs Ida Siem kaller det en skandale at Rauma kommunestyre ikke ville behandle et opprop om å evakuere barn og unge fra Morialeiren i Hellas.

Fikk nei: Ida Siem fra Rauma SV.  Foto: Evy Kavli / Arkiv

Nyheter

Realitetsbehandling av en interpellasjon krever 2/3 flertall. Men mindretallet på 11 i kommunestyret ville ikke være med på at saka skulle behandles.