Oppretter ressursteam for å bekjempe mobbing

Rauma kommunestyre har onsdag bestemt at det skal opprettes ressursteam ved hver skole til å bekjempe mobbing. Dermed blir det ikke ansatt eller omplassert en dedikert person til å jobbe med mobbing, slik kommunestyret i februar vedtok.

Skolesjef Aina Øyen Henden får i oppgave å opprette ressursteam på skolene i Rauma.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Rådmannen fikk 12. februar av kommunestyret beskjed om å «ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.»