Innklages for Kofa etter anbudskonkurranse

J. O. Moen Anlegg AS har klaget Rauma kommune inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Den nye kunstgressbanen på Vågstranda skal bygges ved oppvekstsenteret, oppå grusbanen.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Bakgrunnen er en anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av kunstgressbane på Vågstranda. J. O. Moen Anlegg AS mener kommunen ikke har gitt dem som deltaker i konkurransen det innsynet de mener å ha krav på.