– Stor skredfare i Trollstigen

– Det er direkte farlig å bevege seg i Trollstigen nå, advarer Roar Vikhagen, byggeleder i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Trollstigen er stengt og brøytinga avsluttet på grunn av stor rasfare.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Roar Vikhagen og David Grøvdal, som var på rekognoseringstur inn til Trollstigen tirsdag, vil på det sterkeste advare turgåere mot å bevege seg inn i Trollstigen nå.

– Det er mye nysnø i fjellet og mens vi var der, gikk det ikke mindre enn tre ras. Vi dro inn for å sjekke forholdene og for å se om vi kunne starte brøytingen igjen. Men det er helt utelukket slik det er der nå, sier Vikhagen.

De tre rasene de var vitne til, gikk under Bispen og det ene var så stort at det gikk helt ned i dalen og tok med seg deler av betongkanten i Bispesvingen.

– Det er vel 20 meter av kanten som er rast bort. Det er gått en betongkant 20 meter lenger bort også, som må repareres innen vi kan åpne vegen, forteller Vikhagen.

Han er glad for at det ikke var noen som gikk under, på Kløvstien, i dag, men de oppdaget turgåere på vegen – på veg ned.

– Det var ikke noe dramatikk rundt dem, men vi må advare turgåere om den store skredfaren. Når finværet kommer nå, er det nok mange som blir fristet. Men hold dere vekk. Det er farlig. Meteorologisk institutt har også gått ut med varsel om stor skredfare, sier han.

– Men når tror dere at dere kan ta opp igjen brøytingen?

– Vi skal ta en ny vurdering på mandag. Vi avventer til da. Vi vet ikke hva som venter oss over på andre siden heller. Det er en fonn som ikke hadde gått ned mot Valldal, da vi avsluttet sist. Når det nå blir mildvær, kan det gå enda flere skred. Brøytingen av Trollstigen har blitt litt av en utfordring i år, avslutter Vikhagen.