Nå skal «hele» Europa se hvordan Nordveggen hjelper etablererne

Rauma og Nordveggen som trekkes fram i et pågående EU-prosjekt.

Blant det Nordveggen sitt hoppid-kontor tilbyr, er gratis kontorplass på Innovasjonssenteret Utrøna. Her står daglig leder i Nordveggen, Solveig Brøste Sletta og Ane Marte Hammerø.   Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

I slutten av april skulle Ane Marte Hammerø, prosjektleder i Nordveggen og hoppid-rådgiver, egentlig vært i Granada i Spania, sammen med representanter fra både Innovasjon Norge og fylkeskommunen.

Dette i forbindelse med et pågående EU-prosjekt som Møre og Romsdal fylkeskommune er en del av, i likhet med aktører fra blant annet Spania, Storbritannia, Bulgaria og Slovakia. Grunnet koronasituasjonen er det i stedet lagt opp til digital samling og da vi er innom Utrøna Innovasjonssenter dagen før denne, er Hammerø er i full gang med å øve innlegget sitt foran sjefen sjøl, Solveig Brøste Sletta.

Sletta har vært med på hoppid-starten i Rauma helt siden starten i 2008. Dette kontoret var da det første i romsdalsregionen.

– Det er nå hoppid-kontor i alle kommunene i fylket, men det er Rauma som trekkes fram. Det sier litt om jobben som er gjort her. Ane Marte har også vært med i utviklinga av tjenesten, sier Sletta.

– Større kursutbytte

Digitale etablererkurs, som er det siste nye i hoppid-sammenheng, var omtalt her i avisa tidligere i vår. Nå er allerede to kurs unnagjort – og et tredje på trappene, i slutten av mai.

– Det har vist seg at kursutbyttet blir større nå enn før. Tidligere har deltakerne møttes fysisk på ei samling. Nå møtes man flere ganger digitalt og utvikler ideer underveis. Etterpå sitter man igjen med gode og så fullverdige planer, at det bare er å gå i gang med å søke om midler eller søke lån i banken. Det er helt fantastisk å se, sier Sletta.

– Hva vil du snakke om, Hammerø?

– Jeg vil si litt om hvordan vi havnet der at en liten kommune med bare 7500 innbyggere innerst i en fjord har utvikla et næringsliv som samarbeider så tett og som har fått en såpass viktig regional rolle. Jeg vil fortelle om hvordan gjør ting her i Rauma for å legge til rette for nyskaping og utvikling. Noe av det som er unikt her, er sterke partnerskap og et sterkt samarbeid mellom næringsliv og kommune.

Hammerø utdyper det siste:

– Det at kommunen og næringslivet eier aksjeselskapet Nordveggen sammen er én ting. Vi har også partnerskap i næringslivet som bidrar stort, sier hun.

– At det er slikt samarbeid mellom næringsliv og kommune er det mange som misunner oss.

Ane Marte Hammerø og Nordveggen drifter hoppid-kontor på oppdrag for Rauma kommune. Nå skal «hele Europa» se hvordan man får det til med etablererhjelp her. Fredag hadde Hammerø presentasjon om dette for deltakere fra mange land.  Foto: Ragnhild Bakke

– Stor omstilling på gang

Sletta sier at antall etableringer i kommunen ligger omtrent på fylkesnivå, sett i forhold til folketall.

– Vi har rundt 50–60 innom i løpet av et år. Med noen er det bare et enkelt møte, med andre mer. I dag har vi hatt inne en som har hatt møte med patentadvokater i Oslo for å diskutere om en idé er patenterbar. Da er vi med på rådgiving, sier Sletta.

– Og nå framover blir det kanskje mer behov for hjelp fra dere?

– All statistikk tilsier at når arbeidsledigheten går opp, er det flere som ønsker å skape sin egen arbeidsplass, sier Hammerø.

– Det er ei stor omstilling på gang og det er sagt at man ikke kan regne med at alle permitterte vil kunne komme tilbake til jobbene sine.

Bygger merkevaren

Av tilhørerne er det folk som jobber både lokalt, regionalt og nasjonalt i de ulike landene.

– Det blir spennende å høre hva de er opptatt av. De kan se med nye øyne hva vi kunne gjort annerledes. Poenget med denne utvekslingen av erfaringer er at alle skal utvikle seg, sier Hammerø.

Sletta framhever at man ved å delta i dette også bygger merkevarene Nordveggen og Rauma kommune.

– Jeg er opptatt av at Nordveggen skal utvikle seg. Om man gjør alt likt som året før er man ikke et utviklingsselskap, så vi bruker litt tid på å jobbe mot nye miljø som kan gi oss inspirasjon og påfyll, sier Sletta.

– Stolte

Fredagen tar vi en liten sniktitt inn på teams-møtet, der Hammerø har rigget seg til med et bilde av Rampestreken i bakgrunnen. Ulike samarbeid og partnerskap – både innad i kommunen og med aktører utenfra – nevnes i fleng. Her er næringslag med 80 medlemmer, partnerskap for naturglede med 40 medlemmer. I tillegg har man samarbeidspartnere i forskningsmiljø og virkemiddelapparat. Hammerø snakker om viktigheten av møteplasser og at man her får kolleger fra andre bedrifter og ledere som blir bedre ved at de samarbeider ved andre.

Innovasjonsfestivalen får også sine minutter med «berømmelse» i presentasjonen.

– Vi er stolte over at et så stort arrangement finner sted på lille Åndalsnes, sier Hammerø, og røper litt av oppskriften på hvordan slikt kan gå til:

– Vi er et lite samfunn med et stort nettverk.