Så langt: Ekstra koronakostnader på 4,5 millioner kroner

Rådmann Toril Hovdenak sier det er umulig å vite hva sluttsummen blir. – Det kommer helt an på hvordan situasjonen utvikler seg.

Særlig er driftskostnadene i helse og omsorg svært usikre, forteller rådmann Toril Hovdenak. - Hvis vi får smittede brukere eller ansatte, vil det generere store ekstrakostnader, sier hun.   Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Rauma kommune har fått i oppdrag fra Fylkesmannen å komme med et anslag på hvor mye de har brukt på koronapandemien så langt, og hva de anslår kostnadene blir for året.