Stortinget godtok tre nye kriselov-forskrifter

Stortinget valgte å ikke blokkere tre nye forskrifter som regjeringen ønsket å få gjennom via den nye koronaloven. Kun tre representanter sa nei.
Nyheter

De tre forskriftene ble vedtatt i statsråd fredag, og Stortinget hadde 24 timer på seg til å vurdere om de skulle blokkeres. Det ble ikke gjort denne gangen, opplyser parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til NTB.

Den ene forskriften gjaldt midlertidige endringer i barnevernloven, blant annet utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør og forenklede regler for flytting av barn mellom institusjoner og oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon. De andre forskriftene gjaldt stans av manuell betaling på riksveiferjene og mulighet til å gi forlenget gyldighet av kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden for yrkessjåfører i persontransporten.

Kun Rødts Bjørnar Moxnes og to av Sps stortingsrepresentanter, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen, ønsket å gå imot endringene i barnevernloven.

Den omstridte krisefullmaktsloven ble vedtatt i en sterkt begrenset form av Stortinget for to snart uker siden og gir regjeringen rett til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen i én måned.

Til nå har regjeringen bedt om å få bruke unntaksloven 17 ganger. Forrige helg blokkerte Stortinget fem forskrifter på utdanningsfeltet. Det er nok med et mindretall på en tredel av de folkevalgte for å stanse dem.

(©NTB)