Du har reist gratis på ferjene sidan 15. mars

Fylkeskommunen får ikkje høve til å etterfakturere ferjereiser i perioden frå billetteringa på ferjene blei stoppa og til den nye ordninga no kjem i gong.

Sidan 15, mars har det vore gratis å reise med ferjene i fylket. Frå mandag må du igjen betale.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det betyr at du har reist gratis sidan 15. mars, då billettering på ferjene i fylket blei stoppa grunna fare for koronasmitte.