Åndalsnes Avis permitterer ansatte

– Dette er første gangen i mitt liv at jeg har gjort, og det er ikke noe hyggelig å gjøre det.

Innskrenker: To ansatte vil bli berørt av permitteringer, sier redaktør Per-Kristian Bratteng. 

Nyheter

Det sier ansvarlig redaktør Per-Kristian Bratteng i Åndalsnes Avis. Han forteller at det er markedsavdelinga i bedrifta som nå blir rammet ved at en person blir permittert i 40 prosent og en i 60 prosent av sin stilling. Dette blir gjort med virkning fra 1. april.