Rådmannen vil ha oversikt:

Vil omdisponere ledig arbeidskraft

– Vi vil ha oversikt over om det er mulig at folk som ikke er i arbeid, kan omdisponeres, sier Toril Hovdenak.

Oversikt: Rådmann Toril Hovdenak vil skaffe seg oversikt over om det finnes folk i organisasjonen som har frigjort arbeidskapasitet og som dermed kan benyttes til andre gjøremål.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Denne uka sendte rådmann Toril Hovdenak ut en beskjed til mellomlederne i kommunen der hun vil ha en oversikt over om det er ansatte, som på grunn av koronasituasjonen, ikke får gjort de oppgavene de vanligvis gjør, og dermed har ledig arbeidskapasitet. Hun vil se om det er mulig å sette folk til andre gjøremål der trøkket nå er større enn normalt av ulike årsaker. Rådmannen gjentar også en tidligere utsendt oppfordring om at personer, både i et arbeidsforhold i kommunen og andre, melder seg til tjeneste dersom de har helsefaglig kompetanse og bakgrunn.