Leder:

«Snart kan vi høste av det vi har investert i koronakrigen»

Maner til fortsatt kamp mot korona: Statsminister Erna Solberg under tirsdagens pressekonferanse.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Det er en tålmodighetsprøve vi er i gang med, og som myndighetene nå maner oss til å holde ut. For hvis vi skal bekjempe Covid-19-viruset, så er vi nødt til å være i ro enda noen uker.

Tirsdag besluttet regjeringa det eneste som er riktig i disse tider: Dagens koronatiltak blir forlenget fram til og med 2. påskedag. Det betyr at skoler og barnehager holder stengt, begrensninger på reise opprettholdes og vi bes om å holde oss heime – og å holde større avstand til andre når vi er ute. De forlengede tiltakene vil selvfølgelig prege samfunnet stort i tida som kommer.

Vi har startet en kamp for å få bukt med viruset, og vi må ikke slippe taket. Hele det norske samfunnet har allerede investert enormt ved at mange samfunnsfunksjoner er tatt ned. Prisen for dette er høg, og det skal være en høg terskel for både å iverksette- og fortsette med de alvorlige tiltakene som i så betydelig grad begrenser folks frihet.

Konsekvensene er enorme for næringsliv og arbeidsplasser. Hjørnesteinsbedrifter må permittere. Noen bedrifter bremses ved at salget har stoppet opp ved at verden er på vent, andre sliter med å få nok råstoff. Og for detaljhandelen er det krisestemning.

Mange bedrifter har måttet permittere ansatte, og tirsdag kom også ledighetstallene for fylkene, som forteller om den høgeste arbeidsledigheten etter de harde 30-åra. I Norge er 10,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledig; i Møre og Romsdal er ledigheten på 9,3 prosent.

I skrivende stund viser de siste nasjonale tallene at er 2.830 er registrert smittet og 14 er døde. Lokalt er det sju personer i Rauma som har fått påvist koronasmitte. Tallene på smittete og døde som følge av koronaviruset forteller om alvoret i situasjonen, og nødvendigheten av tiltakene.

Det diskuteres nå blant annet om krisetiltakene fra regjeringa ble igangsatt raskt nok, om statsminister Erna Solberg raskt nok forsto alvoret og tok ned Norge, om det er riktig at det er ulike karantenetiltak fra kommune til kommune og om de økonomiske krisepakkene er stor nok og treffer presist nok. Dette er spørsmål som det er viktig og riktig at myndighetene utfordres på – sjøl midt i krisetida. Men vi må samtidig holde ut i tålmodighetskampen og følge både lokale og sentrale myndigheters råd og pålegg. Bare slik kan vi etterpå si at «det kostet, men vi klarte det».