Investorgruppe utsetter bidrag

Skoleprosjektet i Måndalen er utsatt.

Måndalen skule: Før jul ble det klart at en gruppe av investorer i Måndalen ville støtte Rauma kommune med finansielle midler for å få finansiert en ny skole i bygda. Nå blir dette bidraget satt på vent på grunn av koronakrisa som rammer Norge og verden.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

På grunn av den usikre situasjonen som har oppstått for næringslivet knytta til koronaviruset, har investorgruppen som har inngått avtale med Rauma kommune om ny skole i Måndalen sett seg nødt til å utsette sitt bidrag til realisering av skoleprosjektet.