– Østigård har ikke vært på jobb etter Østerrike-tur

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand ønsker å presisere at Ove Lars Østigård og hans kone Wenche ikke har vært i jobb ved Bunnpris på Åndalsnes, eller drevet med vareombringing, etter at Østigård kom hjem fra Østerrike-opphold.

Ove Lars Østigård.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

– Ingen av dem har vært i virksomhet i butikken etter reisen. Det medfører ingen spesiell risiko for å handle der sammenliknet med andre steder, sier Aursand. Det er Ove Lars Østigårds sønn som har ivaretatt funksjonene på butikken i sin fars fravær.

– Generelt sett er det mange rykter som går, og det går med mye tid å avkrefte dette. Jeg ber om at folk ikke forholder seg til rykter, sier Aursand.